Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentmaandag, 01 juni 2015

Column 'Partners in business'

Columns, Print deze pagina: Print

 Beugelink Harry 

CFD biedt via haar column persoonlijkheden uit de financiële branche een podium om met visie op recente ontwikkelingen en gebeurtenissen nader in te gaan. Deze maand geeft Harry Beugelink zijn visie op de verzekeraars als partner in business.

 

Harry is in het dagelijkse leven actief als assurantie adviseur, vaste adviseur van de Commissie CFD en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ).

 

 

Partners in business

 

Assurantietussenpersonen hebben een zogenaamde samenwerkingsovereenkomst met een aantal verzekeraars. Maar is er nog wel sprake van een echte samenwerking?

 

Waar vroeger verzekeraars uitsluitend hun producten via het onafhankelijke intermediair verkochten en alle contacten tussen de verzekeraars en de klanten ook uitsluitend via de tussenpersoon verliepen, zien we tegenwoordig steeds vaker dat verzekeraars rechtstreeks contact met de klanten van het intermediair zoeken. Er zijn zaken die prima rechtstreeks gecommuniceerd kunnen worden, maar steeds vaker blijkt dat verzekeraars onvoldoende rekening houden met de wettelijke verplichtingen en de belangen van zowel de klant als het intermediair.

 

Formulieren

 

Zo zijn er verzekeraars die op de rechtstreeks naar de klant verzonden naverrekeningsformulieren, voor de bij hen lopende bedrijfsmatige verzekeringen, standaard als retouradres het adres van de verzekeraar hebben staan. Maar als de klant het formulier zelf invult en terugzendt loop je als adviseur wel het risico dat jij de noodzakelijke informatie, waarmee je aan jouw wettelijk verankerde zorgplicht kunt voldoen, niet meer in je bezit krijgt. Want een verandering in de gegevens voor een AVB of Garagepolis kan ook een aanleiding zijn om andere verzekeringen nog eens opnieuw te bekijken. Ook zien we steeds vaker dat klanten bepaalde gegevens -bijvoorbeeld bij de ziekteverzuimverzekeringen- rechtstreeks online bij de verzekeraar in hun systeem moeten regelen. Op zich ben ik daar niet op tegen, want ook ik heb liever dat ziekmeldingen rechtstreeks bij de verzekeraar worden aangemeld. De ondernemer moet echter ook het personeelsbestand online voor de verzekeraar bijhouden en ook hier ben ik niet op tegen. Maar ook hier geldt dat als men ineens meer of minder personeel heeft, of als de loonsommen flinke sprongen maken, dat dit ook van belang kan zijn voor andere bedrijfsmatige verzekeringen.

 

Respectloos

Nog een voorbeeld. Klaverblad had een autoverzekering zonder no-claim, dus tegen een vaste premie. Op enig moment bleek deze verzekering verliesgevend te zijn en werd er besloten om met het product te stoppen. Op zich is daar niets mis mee. Maar ook hier werden de klanten rechtstreeks middels een brief door de verzekeraar geïnformeerd en ging de premie flink omhoog. In die brief stond echter de volgende zin: ,,Uw verzekering wijzigt per 1 januari 2015. Als u er voor kiest om uw auto bij een andere maatschappij te verzekeren, dan kunt u uw verzekering bij ons direct stoppen.” De redactie van deze brief toont overduidelijk aan dat de verzekeraar allen aan zichzelf denkt en niet aan de consequenties voor zijn partner in business, het intermediair. Er had natuurlijk moeten staan: ,,Uw verzekering wijzigt per 1 januari 2015. Als u het premieverschil met uw oude contract te groot vindt kunt u het beste even contact opnemen met uw adviseur, dan kan hij kijken of hij u een voordeliger alternatief kan aanbieden.”

 

 

Conclusie

Verzekeraars hebben steeds vaker een rechtstreeks kanaal waarin ze dezelfde verzekeringen veelal voordeliger aanbieden dan via het intermediaire kanaal. Daarnaast zien we dat verzekeraars steeds vaker buiten de tussenpersoon om met de klanten van de tussenpersonen communiceren. Daarbij neemt het Verbond van Verzekeraars met enige regelmaat standpunten in die duidelijk niet in het belang zijn van het intermediair. Terwijl de problemen in de branche voornamelijk aan de malafide producten, zoals woekerpolissen, van de verzekeraars te wijten zijn; en deze verzekeraars kennelijk ook niet in staat zijn om op een vlotte en correcte manier het woekerpolisdossier op te lossen. Op grond van deze ervaringen kan ik slechts concluderen dat de verzekeraars niet langer automatisch onze partners in business zijn en dat we ons als intermediair dus beter moeten organiseren om een goed tegenwicht aan de verzekeraars en de lobby van hun Verbond richting de politiek te kunnen bieden.

 

 

Harry Beugelink

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...