Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentdonderdag, 05 januari 2017

Bezwaar tegen aanbesteding evaluatie provisieverbod

Documenten & artikelen, Print deze pagina: Print

In het kader van de evaluatie provisieverbod voor complexe producten, heeft CFD bij het ministerie van financiën bezwaar gemaakt tegen de eventuele aanbesteding van de onderzoeksvragen aan de onderzoekers Peter Risseeuw en Fred de Jong.

Financieel dienstverleners hebben groot belang bij een zorgvuldige besluitvorming van de Minister van Financiën omtrent de evaluatie van het provisieverbod. Over de onafhankelijkheid van de bij de evaluatie betrokken deskundigen dient geen enkele twijfel te bestaan.

Fred de Jong heeft zijn visie verwoord in zijn boek ‘Tussenpersoon zonder provisie’

Peter Risseeuw was in 2010 als projectleider verbonden aan het SEO Economisch Onderzoek naar de provisiebeloning van het assurantie intermediair.

SEO had en heeft in  de beleving van CFD, gelet op haar feitelijke structuur, achtergrond en uitspraken in de pers, minimaal de schijn in zich niet objectief en onafhankelijk te zijn. Wellicht was er ook sprake van belangenverstrengeling. SEO-directeur Barbara Baarsma, toonde zich al op 30 maart 2010 in een opiniestuk op discussieforum Me Judice zich een voorstander van het CAR systeem en bepleitte een provisieverbod voor schadeverzekeringen. Dit was vóór het uitbrengen van het rapport "Evaluatie provisieregels complexe producten" in september 2010. Tevens was Barbara Baarsma toen commissaris van verzekeraar Loyalis. Gelet hierop heeft dus minimaal één van de auteurs de schijn tegen volledig onafhankelijk en neutraal te zijn ten tijde van het schrijven van het rapport.

Prof. Dr. Eric Fischer, bestuurslid van SEO,was vroeger directeur van het Verbond van Verzekeraars

en was toen commissaris van verzekeraar Delta-Lloyd.

Voorts valt een en ander aan te merken op de wijze van presentatie van (conclusies in) dit rapport.

SEO trekt conclusies die naar waarschijnlijkheid veel invloed had op de discussie rond dit

onderwerp en beslissing van de minister daar waar in hetzelfde rapport wordt toegegeven dat

bijvoorbeeld mis-selling niet goed meetbaar is en geen nulmeting is gedaan.

Als onafhankelijk onderzoeksbureau diende SEO een volledig neutraal onderzoek af te leveren en

rekening te houden met het feit dat partijen met dit rapport aan de haal konden gaan in het

publieke debat. Het geeft geen pas conclusies te trekken die deels gebaseerd lijken te zijn op een

algemeen bekend verondersteld maar tendentieus gevoelen - namelijk dat in de branche van de

complexe financiële producten niet optimaal klantgericht werd gewerkt en de consument een

zwakke positie had - zonder dat deugdelijk werd onderbouwd dat dit gevoelen ook in waarheid

gegrond is.

In het rapport wordt de indruk gewekt dat het intermediair voornamelijk gedreven is door eigenbelang en daarbij het belang van de consument uit het oog verliest. In paragraaf 2.3. wordt gesuggereerd dat het beloningssysteem aanbieders en tussenpersonen verleidt tot het leveren van producten en diensten die vooral het eigenbelang dienen:

In paragrafen 4.1. en 4.6. wordt gerept over een conservatieve sector die geneigd is te zoeken naar

uitwijkmogelijkheden. Een aantal mechanismen wordt genoemd (p.43) waaronder het

'waterbedeffect' :

"Er zijn geen aanwijzingen dat direct volumegerelateerde vormen van beloning in het kanaal van

complexe producten nog voorkomen. Erzijn echter wel aanwijzingen dat er sprake is van een

verschuiving van dergelijke vormen van beloning naar andere branches, het zogenoemde

waterbedeffect. "

De term 'waterbedeffect' wordt vaak gebruikt om bij ingrijpen van de overheid verplaatsing van

criminele activiteiten of problemen naar elders te omschrijven en heeft derhalve een negatieve, zo

niet criminele, associatie.

Een ander voorbeeld van de tendentieuze strekking is de passage in paragraaf 4.3 over de invulling

van de beloningstransparantie. Op grond van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen

(bgfo) dient in de 'precontractuele fase' een dienstverleningsdocument (dvd) te worden overhandigd

aan de consument. Uit enquêtes van SEO blijkt dat verschillende meningen bestaan over het begrip

'precontractuele fase'. Het rapport spreekt van een lock-in strategie: "De strategie om het dvd pas in

een vervolggesprek te overhandigen, op het moment dat er sprake is van concrete producten, kan

gezien worden als een lock-in strategie. Immers de consument investeert tijd en moeite in de relatie

met de betrokken intermediair, en heeft daarmee een drempel om alsnog elders te rade te gaan als

hij informatie over diensten en kosten krijgt." Deze woordkeus suggereert opzet bij de intermediairs

om de consument afhankelijk te maken. Dat druist in tegen de geest van de provisieregels.

Opgemerkt werd reeds (onder het kopje SED) dat in het rapport conclusies worden getrokken die

moeilijk te trekken zijn indien geen nulmeting is gedaan en in zijn algemeenheid wordt gesteld dat

mis-selling niet meetbaar is. Zo stelt het rapport in § 2.5:

Een probleem is dat het basisprobleem (mis-selling) niet meetbaar is."

Toch was het voorkomen van mis-selling bij de Bgfo regelgeving een leidende gedachte (§2.1 van het

rapport). Het intermediair wordt gestigmatiseerd (er zijn regels nodig want kennelijk is er sprake van

mis-selling). Echter in hoeverre sprake is van mis-selling en in hoeverre het intermediair daaraan

schuldig is blijft onduidelijk omdat mis-selling niet meetbaar is.

Desalniettemin luidt de conclusie van het rapport (zie conclusies van het rapport):

"De gewenste cultuuromslag, waarin klantgerichtheid als vanzelf voorop komt te staan, manifesteert

zich voorshands niet."

Een ieder die geïnteresseerd is in de volledige analyse van het SEO rapport, verwijs ik naar onderstaande link. Hier kunt u kennis nemen van de volledige CFD analyse uit 2011.

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...

Populair

 • CFD in het nieuws

  CFD, zondag, 01 april 2018,

  0.0/5 Waardering (0 beoordelingen)

  CFD verschijnt als belangenorganisatie regelmatig in de media. Bent u  geïnteresseerd in de activiteiten van CFD? Lees dan meer hierover in de volgende publicaties.

 • Arrangement Vakbekwaamheid

  CFD, donderdag, 07 april 2016,

  0.0/5 Waardering (0 beoordelingen)

  NIBE-SVV en CFD brengen samen een CFD-arrangement uit dat speciaal is ontwikkeld voor de financieel dienstverlener. Met dit arrangement is de vakkennis van de adviseur aantoonbaar en permanent actueel en wordt hij deskundig voorbereid op het PE-Plusexamen tegen bijzonder gunstige voorwaarden.

 • Uw diploma's gaan op de schop!

  CFD, dinsdag, 19 juni 2012,

  0.0/5 Waardering (0 beoordelingen)

  Uw diploma's gaan op de schop, dat zijn ten minste de plannen. Lees daarom dit nieuwsbericht aandachtig.