Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentLaatste nieuws

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

woensdag, 02 september 2015

Erelid 'Loek Sliepen' overleden

Laatste nieuws

Dinsdagmorgen 1 september jl. is onze bijzondere collega en CFD-erelid 'Loek Sliepen' op 58 jarige leeftijd overleden. Loek was al langere tijd ernstig ziek, maar liet zich hierdoor niet uit het veld slaan. De afgelopen maanden heeft Loek zich tot het uiterste ingespannen voor een tijdelijke ontheffingsregeling voor adviseurs die wegens ernstige ziekte niet kunnen deelnemen aan de PE Plus examens.

donderdag, 06 augustus 2015

Loek Sliepen erelid CFD

Laatste nieuws

Dinsdagmiddag 5 augustus reikte CFD-voorzitter Edwin Herdink, in het Universitair Medisch Centrum van Maastricht, aan Loek Sliepen het eerste erelidmaatschap van CFD uit.

dinsdag, 30 juni 2015

Erik de Vlieger, investeerder UwGeldwinkel.nl

Laatste nieuws

De Vlieger gaat meestal voor grote projecten. Dit gesprek vindt ook plaats in De Lichtfabriek, ooit de electriciteits- en gascentrale van Haarlem. De verschillende gebouwen – waaronder eentje met reusachtige gasturbines – zijn of worden opgeknapt.

woensdag, 17 juni 2015

Moties Wft examens aangenomen

Laatste nieuws

Dinsdagmiddag 16 juni 2015 heeft de Tweede Kamer twee belangrijke moties aangenomen. De eerste motie regelt een verlenging van de overgangsperiode voor het afleggen van Wft-examens tot 1 januari 2017.

donderdag, 11 juni 2015

Moties ingediend voor PEplus examens

Laatste nieuws

Belangrijke lobbyresultaten  gezamenlijke brancheorganisaties:  moties ingediend voor verlengde overgangstermijn tot 1-1-2017 voor PEplus examens én een regeling voor schrijnende ziektegevallen.

vrijdag, 05 juni 2015

Kom naar Den Haag 10 juni!

Laatste nieuws

Vanwege de langdurige behandeling van de PGB-affaire is het plenaire debat over de Wft examinering verdaagd naar donderdag 10 juni 2015, 10:15 uur.

maandag, 25 mei 2015

Verslag presentatie 'Tips & Tricks PE examens' door Dick Spelt

Laatste nieuws

De strijd om de assurantiediploma's is nog lang niet gestreden, als het aan CFD ligt. De onteigening van onze diploma's moet een halt worden toegeroepen, zei voorzitter Edwin Herdink tijdens de door de CFD georganiseerde presentatie "Tips & Tricks" in Eemnes.

vrijdag, 17 april 2015

Verlenging transitiefase PEPlus-examens

Laatste nieuws

Brancheorganisaties: Verlenging overgangstermijn PEplusexamens is goede eerste stap

De overgangstermijn om de PEplus-examens en initiële Wft-examens te kunnen afleggen wordt verlengd tot 1 april 2016. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden dit een goede eerste stap.

maandag, 30 maart 2015

CFD en ODIN: 'Wie betaalt bepaalt'.

Laatste nieuws

CFD en ODIN zijn een gezamenlijk project gestart onder de naam 'Wie betaalt bepaalt'. Met dit project willen wij meer inzicht verkrijgen op een achttal belangrijke thema's, die volgens ons niet voldoende belicht worden in de nieuwe samenwerkingsoverkomst (SWO) zoals deze verleden jaar gepresenteerd is door het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvfD. 

woensdag, 25 maart 2015

Proefproces PE (Plus) Examens

Laatste nieuws

PROEFPROCES PE (Plus) examens

Vakcollega Michiel Zoet (Westzaan) heeft een nieuwe vereniging opgericht: 'Geen PE Plus examens meer'. Het doel van deze nieuwe vereniging is om via een proefproces een einde te maken aan de onteigening van alle wettig behaalde assurantie-diploma's.

zondag, 15 maart 2015

Adviseur verdient ontzag en respect

Laatste nieuws

"Financieel adviseurs verdienen ontzag en respect. De kantoren die er nu nog zijn, hebben veerkracht getoond. " Dat zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink in de dinsdag verschenen nieuwe VVP (nummer 5).

woensdag, 11 maart 2015

Tuchtraad moet taken van AFM overnemen

Laatste nieuws Documenten & artikelen

Bestuurlijke Vernieuwing 2015

Doordat de overheid haar bijdrage aan de toezichtkosten heeft teruggetrokken is de toezichthouder financieel volledig afhankelijk geworden van de partijen die onder haar toezicht vallen. Dit is een uiterst ongewenste situatie, omdat dit de invloed van de overheid op de toezichthouder verkleint en de stijgende toezichtkosten volledig op de sector worden afgewenteld.

woensdag, 11 februari 2015

Brandbrief PE-examens

Laatste nieuws

Onze bedrijfstak heeft het afgelopen jaar ervaring opgedaan met het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel voor financieel dienstverleners. Belangrijke ervaring is opgedaan met examinering op basis van vragen die afkomstig zijn vanuit de centrale examenbank.