Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentLaatste nieuws

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

maandag, 25 mei 2015

Verslag presentatie 'Tips & Tricks PE examens' door Dick Spelt

Laatste nieuws

De strijd om de assurantiediploma's is nog lang niet gestreden, als het aan CFD ligt. De onteigening van onze diploma's moet een halt worden toegeroepen, zei voorzitter Edwin Herdink tijdens de door de CFD georganiseerde presentatie "Tips & Tricks" in Eemnes.

vrijdag, 17 april 2015

Verlenging transitiefase PEPlus-examens

Laatste nieuws

Brancheorganisaties: Verlenging overgangstermijn PEplusexamens is goede eerste stap

De overgangstermijn om de PEplus-examens en initiële Wft-examens te kunnen afleggen wordt verlengd tot 1 april 2016. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden dit een goede eerste stap.

maandag, 30 maart 2015

CFD en ODIN: 'Wie betaalt bepaalt'.

Laatste nieuws

CFD en ODIN zijn een gezamenlijk project gestart onder de naam 'Wie betaalt bepaalt'. Met dit project willen wij meer inzicht verkrijgen op een achttal belangrijke thema's, die volgens ons niet voldoende belicht worden in de nieuwe samenwerkingsoverkomst (SWO) zoals deze verleden jaar gepresenteerd is door het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvfD. 

woensdag, 25 maart 2015

Proefproces PE (Plus) Examens

Laatste nieuws

PROEFPROCES PE (Plus) examens

Vakcollega Michiel Zoet (Westzaan) heeft een nieuwe vereniging opgericht: 'Geen PE Plus examens meer'. Het doel van deze nieuwe vereniging is om via een proefproces een einde te maken aan de onteigening van alle wettig behaalde assurantie-diploma's.

zondag, 15 maart 2015

Adviseur verdient ontzag en respect

Laatste nieuws

"Financieel adviseurs verdienen ontzag en respect. De kantoren die er nu nog zijn, hebben veerkracht getoond. " Dat zegt CFD-voorzitter Edwin Herdink in de dinsdag verschenen nieuwe VVP (nummer 5).

woensdag, 11 maart 2015

Tuchtraad moet taken van AFM overnemen

Laatste nieuws Documenten & artikelen

Bestuurlijke Vernieuwing 2015

Doordat de overheid haar bijdrage aan de toezichtkosten heeft teruggetrokken is de toezichthouder financieel volledig afhankelijk geworden van de partijen die onder haar toezicht vallen. Dit is een uiterst ongewenste situatie, omdat dit de invloed van de overheid op de toezichthouder verkleint en de stijgende toezichtkosten volledig op de sector worden afgewenteld.

woensdag, 11 februari 2015

Brandbrief PE-examens

Laatste nieuws

Onze bedrijfstak heeft het afgelopen jaar ervaring opgedaan met het nieuwe vakbekwaamheidsstelsel voor financieel dienstverleners. Belangrijke ervaring is opgedaan met examinering op basis van vragen die afkomstig zijn vanuit de centrale examenbank.

 

woensdag, 04 februari 2015

PE-examens blijven op agenda Tweede Kamer

Laatste nieuws

Centrale examinering blijft op agenda Tweede Kamer

De Commissie Financiën wil de reactie van de brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA, OvFD) graag meenemen in haar behandeling van de brief van de minister van Financiën van 26 januari jl. 

vrijdag, 16 januari 2015

CFD wenst Kamerdebat over stijgende toezichtkosten

Laatste nieuws

CFD heeft de Vaste Kamercommissie voor Financiën gevraagd om een Kamerdebat over de stijgende toezichtkosten bij de AFM.

 

 

vrijdag, 02 januari 2015

De financieel zorgverlener, interview met Edwin Herdink

Laatste nieuws

Van hypotheekadviseur naar financiële huiarts of financieel zorgverlener?

woensdag, 10 december 2014

Zorgen over Wft-examens

Laatste nieuws

De brancheorganisaties Adfiz, CFD, NVF, NVGA, OvFD zetten hun lobby voor een betere Wft examinering voort. In reactie op de brief van de minister van Financien van 5 november, hebben de brancheorganisaties negen verbeterpunten aangedragen voor de korte termijn.

woensdag, 19 november 2014

Geweldige prestatie CFD businessteam

Laatste nieuws

CFD heeft in haar eerste jaar van deelname aan de fameuze Zevenheuvelenloop, over 15 kilometer, direct een geweldig resultaat neergezet. Van de 93 deelnemende financiële businessteams wist CFD een knappe 4e plaats te behalen.

dinsdag, 28 oktober 2014

Gesprekken Thanatos afgerond

Laatste nieuws

In de afgelopen weken heeft CFD, de belangenvereniging van onafhankelijke financieel adviseurs in Nederland, gesprekken gevoerd met onder meer Thanatos na de media-aandacht voor klachten over het Thanatos-concept in onder andere het televisieprogramma TROS Radar.

dinsdag, 16 september 2014

Zevenheuvelenloop 2014

Laatste nieuws

Met de opkomst van de Wft en de verschijning van de AFM hebben de brancheorganisaties de achterliggende jaren aan vele mentale heuvels het hoofd moeten bieden.

zondag, 07 september 2014

CFD-toer 'Zorgeloos Ontwoekeren'

Laatste nieuws

De Commissie CFD toert de komende weken door het land met het concept 'Zorgeloos Ontwoekeren'.