Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentLaatste nieuws

Hieronder een overzicht van de nieuwsberichten.

vrijdag, 14 maart 2014

CFD lanceert Klachtenloket Wft-Examens

Laatste nieuws

Nu de PE-examens definitief doorgaan maakt CFD zich grote zorgen over de kwaliteit van de examenbank. Om toekomstige misstanden in kaart te brengen en een constructieve bijdrage te leveren aan een goed functionerend PE-systeem, opent CFD het WFT-Klachtenloket.

 

 

woensdag, 12 maart 2014

Hypotheek Event 2014: interview met Edwin Herdink

Laatste nieuws

Het Hypotheken-Platform interviewt Edwin Herdink over de Hypotheekbranche tijdens het IIR Hypotheek Event 2014.

woensdag, 11 december 2013

Geen Kamermeerderheid tegen PE-examens

Laatste nieuws

Het gesprek van de brancheorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) met de vaste Kamercommissie voor Financiën heeft er niet toe geleid dat de minister alsnog verzocht werd terug te komen op het PE-examen.

donderdag, 28 november 2013

Kamer honoreert verzoek brancheorganisaties

Laatste nieuws

De vaste Tweede Kamercommissie voor Financiën heeft gehoor gegeven aan het bezwaar van de gezamenlijke brancheorganisaties dat de minister geen uitvoering heeft gegeven aan motie 118.

dinsdag, 26 november 2013

Minister negeert motie!

Laatste nieuws

De brancheorganisaties voor onafhankelijke adviseurs (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) hebben 26 november jl. na een bijeenkomst bij het Ministerie van Financiën inzake vakbekwaamheid, moeten constateren dat de minister geen uitvoering geeft aan motie 118.

donderdag, 21 november 2013

Najaarsvergadering

Laatste nieuws

Najaarspresentatie

Woensdag 27 november organiseert CFD de jaarlijkse najaarsvergadering te Hilversum.

dinsdag, 05 november 2013

Brancheorganisaties schorsen 'overleg'

Laatste nieuws

De brancheorganisaties voor onafhankelijk financieel adviseurs (ADFIZ, CFD, NVF, NVGA en OvFD) zijn zeer ongerust over de wijze waarop het Ministerie tot op heden vorm geeft aan het overleg met de sector over versoepeling van het PE examen, zoals dat nu wettelijk is geregeld. 

donderdag, 31 oktober 2013

Overleg Financiën

Laatste nieuws

Dinsdag 15 oktober jl. heeft het Ministerie van Financiën overleg gevoerd met de sector in het kader van het verbeteren van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben uitgebreid bepleit hoe een PE-puntensysteem beter werkt dan een verplicht PE-examen.

donderdag, 03 oktober 2013

Een bewogen lobbyweek

Laatste nieuws

In opdracht van het vakblad VVP hield Edwin Herdink , voorzitter van CFD, een dagboek bij tijdens de lobby die ertoe heeft geleid dat minister Dijsselbloem terugmoet naar de onderhandelingstafel in het kader van de inrichting van het vakbekwaamheidsgebouw. 

dinsdag, 01 oktober 2013

Dikke pluim voor lobby

Laatste nieuws

Vele reacties op AMweb n.a.v. de gezamenlijke lobby van brancheorganisaties voor de herinrichting van het vakbekwaamheidsgebouw.

vrijdag, 20 september 2013

Tweede Kamer neemt motie aan

Laatste nieuws

De Tweede Kamer heeft donderdag 19 september met algemene stemmen motie 118 aangenomen. De Tweede Kamer verzoekt met het aannemen van deze motie de regering om voor 1 december a.s. met voorstellen te komen op welke onderdelen het vakbekwaamheidsbouwwerk kan worden versoepeld maar de kwaliteit geborgd blijft.

maandag, 16 september 2013

Mobilisatie

Laatste nieuws

In onderstaand document kunt u het interview teruglezen van CFD voorzitter 'Edwin Herdink' zoals dat afgelopen maand is gepubliceerd in het vakblad VVP.

Herdink schuwt de barricaden niet en roept adviseurs op om zich te mobiliseren, want alleen samen kan men het verschil maken.

dinsdag, 10 september 2013

Vaste Kamercommissie brengt tweetal moties in

Laatste nieuws

Voor het eest in vele jaren is de politiek de financieel dienstverlener tegemoet gekomen met het indienen van een tweetal moties, waarin de minister van financiën gevraagd wordt om opnieuw met de beroepsorganisaties (Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD) om de tafel te gaan.

vrijdag, 06 september 2013

Vaste Kamercommissie zet PE op agenda

Laatste nieuws

De vaste Kamercommissie voor Financiën heeft woensdag 4 september met brede steun besloten om permanente educatie, in het bijzonder de voorgenomen PE-examens, maandag 9 september te behandelen tijdens de Commissievergadering in het kader van de Wijzigingswet Financiële Markten 2014.

maandag, 02 september 2013

Kom naar Den Haag 9 september

Laatste nieuws

Al drie kabinetten maakt CFD zich sterk voor een duurzaam en toekomstbestendig PE-stelsel dat recht doet aan de belangen van het financieel adviesbedrijf, haar adviseurs en haar cliënten.