Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentzondag, 05 februari 2017

Welke partij is uw stem waard?

Laatste nieuws, Print deze pagina: Print

Tweede KamerDe afgelopen jaren heeft de politiek zich op vele terreinen indringend beziggehouden met de beroepsgroep van financieel dienstverleners. Het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk en het beloningsbeleid zijn daar voorbeelden van. Met de verkiezingen in zicht is het tijd om de balans op te maken en uzelf de vraag te stellen: welke partij is mijn stem waard?  

 

Om u te helpen deze vraag te beantwoorden, blikt CFD terug naar het stemgedrag van de verschillende politieke partijen, t.a.v. moties die de afgelopen vier jaar van grote invloed zijn geweest op onze branche en uw bedrijfsvoering (persbericht).

 

Ingediende Moties 

24-09-2013 motie-De Vries (VVD) - Koolmees (D66)
29507-118: Versoepeling vakbekwaamheid

Voor gestemd door: VVD, D66, PVV, SGP, CDA, CU, 50Plus, PvDA.
De Motie is aangenomen.
Tegen gestemd door: Groen Links, SP, PvdD

*** Gedurende het overleg concludeerden de branche-organisaties dat minister Dijsselbloem (PvdA) geen uitvoering gaf aan de motie en staakten het overleg. De minister bleef doof voor de stanpunten van de brancheorganisaties en drukte de PE-examens door ***

 

24-09-2013 motie-Van Dijk (PVV) 
29507 nr.119: Heroverweging PE-examens

Tegen gestemd door: PvdA, VVD, CU
De motie is verworpen.
Voor gestemd door: PVV, CDA, SGP, 50Plus, D66, Groen Links, PvdD, SP.

 

10-06-2015 motie-De Vries (VVD) - Omtzigt( CDA)
32545 nr. 29: Verlenging PEPlus-termijn tot 01-01-2017

Voor gestemd door: VVD, CDA, PVV, Bontes-Van Klaveren, CU, Houwers, Klein, Kuzu-Ozturk, 50Plus, Van Vliet.
De Motie is aangenomen.
Tegen gestemd door: PvdA, SP, Groen Links, D66, PvdD

 

10-06-2015 motie- De Vries (VVD) 
32545 nr. 30:
Ontheffingsmogelijkheid voor schrijnende gevallen PE(Plus) examens
Voor gestemd door: VVD, PVV, CDA, Bontes-Klaveren, CU, SGP, Houwers, Klein, Kuzu-Ozturk, 50Plus, Van Vliet, D66, Groen Links, PvdD
De motie is aangenomen.
Tegen gestemd door: PvdA, SP

 

14-12-2015 motie-Bruins Slot (CDA)
34000 XVI nr87: Uitbreiding van het provisieverbod naar zorgverzekeringen

Voor gestemd: CDA, D66, PVV, CU, SGP, 50Plus, Groen Links, Kuzu-Ozturk, PvdD, SP.
De motie is verworpen
Tegen gestemd door: VVD, PvdA, Bontes-Van Klaveren, Klein


14-12-2015 motie-Van Gerven(SP) - Voortman (GL)
33895 nr.14:  Uitbreiding van het  provisieverbod voor vergelijkingssites zorgverzekeringen

Voor gestemd: SP, Groen Links, PvdD, PVV, Kuzu-Ozturk
De motie is verworpen
Tegen gestemd door: VVD, PvdA, CDA, D66, CU, SGP, 50Plus.

 

14-12-2015 motie-Van Gerven (SP)
33895 nr 10: Het mogelijk maken om het hele jaar door van zorgverzekeraar te kunnen
wisselen

Voor gestemd: SP, PvdD, Kuzu-Ozturk
De motie is verworpen
Tegen gestemd door: VVD, PvdA, PVV, CDA, D66, CU, SGP, 50Plus, Groen Links

 

Conclusie

Kijkend naar bovenstaand stemgedrag, concludeert CFD dat het vooral de VVD, PVV en het CDA zijn geweest die de afgelopen 4 jaar zich het meest voor het intermediair hebben ingespannen. Aukje de Vries (VVD) heeft de meeste moties ingediend, maar bij de meest impactvolle motie '29507 nr.119- afschaffen PE-examens' heeft ze tegengestemd, daar waar het CDA heeft voorgestemd. Hierdoor heeft CFD niet de VVD maar het CDA tot meest intermediairvriendelijke partij benoemd. 

 

Schrijnend

Tevens is het zeer ernstig om te constateren dat de PvdA en de SP het intermediair zelfs niet willen ontzien indien men door een ernstige ziekte of een onvoorzien voorval, niet in staat is om aan de PE-verplichtingen te voldoen. Ook al bent u doodziek, u kunt wat hen betreft barsten. 

 

Column

** Voor meer verkiezingsnieuws verwijzen wij u graag naar de column van ons Raadslid, Anja de Rooy-Kolkman, waarin zij u verteld over hoe onze verkiezingen gemanipuleerd worden **. 

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...