Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentwoensdag, 27 mei 2015

Kom naar Den Haag 4 juni!

Laatste nieuws, Print deze pagina: Print

Kom donderdag 4 juni naar het debat in de Tweede Kamer.

Donderdag 4 juni is er in de Tweede Kamer een plenair debat over de Wft-examinering (persbericht).

CFD en de Stichting ODIN roepen branchecollega's op solidariteit te tonen op twee zeer belangrijke onderwerpen van het Wft Examen. Aanstaande donderdag om 20:00 uur wordt hierover een plenair debat gehouden in de Tweede Kamer.

 Tijdens het debat zal er o.a. aandacht gevraagd worden voor de situatie van langdurig zieke collega's, die niet deel kunnen nemen aan de PE (Plus) examens. Ook zal tijdens dit debat verlenging van de uiterste examendatum opnieuw aan de orde komen.

 

politiek solidarinosc

 Langdurig zieken
Tijdens het plenaire debat over de PE Examinering wordt specifiek stilgestaan bij de mogelijkheid om uitstel van examens te kunnen regelen bij langdurige ziekte. Een voorbeeld is Loek Sliepen (58) die al 35 jaar zelfstandig adviseur is. Hij vecht inmiddels twee jaar tegen een slopende ziekte en alsof dat niet genoeg was, moest hij vanwege zijn ziekte ook vechten voor uitstel van zijn examens. De AFM was onverbiddelijk. Er zijn geen dispensatiemogelijkheden voor langdurig (ernstig) zieken.

 

Dit is natuurlijk onacceptabel en onmenselijk. Dit mogen we als beroepsgroep, die elke dag mensen helpt financieel gezond te blijven, niet laten gebeuren. Uw aanwezigheid op 4 juni is daarom zeer gewenst. Zodat ook de politiek ziet dat zonder goede regeling voor langdurig zieken de fatsoensnormen ernstig worden overschreden.

 

Verder uitstel uiterste datum examinering
Een ander onderwerp dat tijdens het plenaire debat wordt besproken is een verder uitstel van de uiterste examendatum. Uitdrukkelijk niet om de "afwachters" meer tijd te gunnen om examen te doen, maar omdat vanaf dag één al duidelijk was dat de vele tienduizenden examens die moeten worden afgenomen simpelweg meer tijd vragen om kwalitatief afgewikkeld te kunnen worden.
 

Een praktische examenvoorbereiding met kleinere groepen mensen en ook kleinere examengroepen is essentieel voor een goed eindresultaat. We dreigen in een situatie terecht te komen waarbij examenlokalen meer lijken op legbatterijen dan respectabele examenlokalen waar voldoende rust en ruimte is om de toch al beperkte tijd voor een examen goed te kunnen benutten.
 

Stichting ODIN toonde al eerder aan dat wetenschappelijk onderzoek bewijst dat 50 plussers (de meerderheid der adviseurs) deze rust nodig hebben om een goed resultaat neer te zetten. Het gaat dus ook hier weer om een respectvolle behandeling van onze branche.

 

Locatie
Wij roepen, samen met de Stichting ODIN, alle collega's op om a.s. donderdag aanwezig te zijn bij het plenaire debat. Als u met de auto komt kunt u aan het eind van de Lange Houtstraat met de auto parkeren in Parkeergarage Plein. Als u de parkeergarage uitkomt ga dan links om het parlementsgebouw heen (Lange Poten in). Na ca. 100 meter rechts (nummer 4) is de ingang naar de Tweede Kamer. Vergeet niet een geldige legitimatie mee te nemen. Het debat begint om 20:00 uur. 

 

 

 

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...