Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentdonderdag, 22 december 2016

Status evaluatie provisieverbod

Laatste nieuws, Print deze pagina: Print

Provisieverbod

Per 1 januari 2017 gaat het provisieverbod voor complexe financiële producten het 5e jaar in. Het verbod houdt niet alleen de branche maar vooral de financieel kwetsbare burger in zijn greep. Aan de hand van macro cijfers wordt het steeds duidelijker dat het verbod zijn doel is voorbijgeschoten. Rekening houdend met het aantal werklozen, het onderbenutte arbeidspotentieel, het aantal arbeidsongeschikten en de grote groep gepensioneerden met geen of klein pensioen, kon men op voorhand verwachten dat het verbod miljoenen landgenoten de toegang tot advies zou ontnemen.

In het kader van de komende evaluatie van het provisieverbod voor complexe financiële producten, heeft CFD zowel de AFM als het Ministerie van Financiën verzocht om maatregelen die de toegang tot advies bevorderen.

Inmiddels is door Financiën de evaluatie gestart en aan de Tweede Kamer toegezegd per 2017. De onderzoeksopdracht zal begin 2017 worden uitgezet en voor de zomer zijn afgerond.

Het ministerie heeft een ''longlist'' met onderzoeksvragen opgesteld, welke eerder dit jaar ter consultatie is voorgelegd aan belangenpartijen, waaronder CFD. Eén van de centrale vragen hierin is: in hoeverre heeft de gewenste cultuurverandering in de financiële dienstverlening plaatsgevonden? Waarbij men zich ook afvraagt hoe de kwaliteit van het advies zich daarbij heeft ontwikkeld. Deze centrale vraag ligt in het verlengde van het al eerder door CFD zeer bekritiseerde SEO rapport uit 2010, waarin het intermediair werd beschuldigd van mis-selling en kennisgebrek, zonder dat dit objectief meetbaar was. Toch is dit rapport de basis geweest voor het huidige provisieverbod en het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk.

Om niet in een soortgelijke strik als 2010 terecht te komen, heeft CFD bij Financiën, bezwaar gemaakt tegen de betrokkenheid van Peter Risseeuw (2010, auteur SEO Economisch Onderzoek, Evaluatie provisieregels complexe producten) en Fred de Jong (2016, auteur Tussenpersoon zonder provisie). Dit omdat naar inzicht van CFD beide partijen vooringenomen zijn en hun onafhankelijkheid daardoor dubieus is.

In het belang van de consument en zijn adviseur zal CFD de aanbesteding dan ook nauwlettend volgen omdat er geen enkele twijfel mag bestaan over de onafhankelijkheid van de bij deze evaluatie betrokken onderzoekers.

 

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...