Inloggen voor besloten content

Inloggen als lid is mogelijk door het invullen van het inlogformulier rechts. U krijgt dan toegang tot besloten content van de commissie.

Inloggen voor besloten contentzaterdag, 04 mei 2013

Contra expertise PE-herinrichtingsplannen

Laatste nieuws, Print deze pagina: Print

CFD heeft mr. Dik van Velzen, verbonden aan het Nibe-SVV, verzocht om een contra expertise naar de voorgenomen PE-herinrichtingsplannen van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (klik hier voor het persbericht: bron AMweb).

Het beleid van het College Deskundigheid staat haaks op de belangen van financieel dienstverleners en haar cliënten. Met haar voorgenomen PE-herinrichtingsoperatie dreigt het College een hele beroepsgroep haar beroepsvergunning en daarmee haar maatschappelijk functioneren te ontnemen. 

CFD verwerpt als beroepsorganisatie de herinrichtingsplannen die leiden tot de totale ontwrichting van een hele beroepsgroep. Indien Permanente Educatie onveranderd binnen Bgfo3 wordt gevolgd, zoals recentelijk gepubliceerd in de Staatscourant van 6 maart jl., dan heeft dit grote nadelige gevolgen voor de hele beroepsgroep, waarvan vele al tientallen jaren invulling geven aan hun maatschappelijke functie. Verder leidt de huidige opzet onvermijdelijk tot een grote remmende werking op de instroom van nieuwe- en een uitstroom van uitgerangeerde -vakbekwame financieel dienstverleners, waardoor het werkloosheidscijfer nog verder omhoog wordt gestuwd.

CFD vindt het sociaal-maatschappelijk onverantwoord, ongewenst, onrechtvaardig en buiten iedere proportie dat een hele beroepsgroep de vrije beroepsuitoefening wordt ontnomen.

De afzonderlijke beroepsorganisaties zijn unaniem in het afwijzen van de beroepsbeperkingen t.a.v. financieel dienstverleners. Het College heeft hier echter geen gehoor voor. Door de inbreng van de brancheorganisaties te negeren dwarsboomt het College het democratisch proces en creëert zij uitval van werkgelegenheid.

Onderstaand contra expertise rapport geeft een heldere opsomming waarin het College Deskundigheid tekort is geschoten en tot welke consequenties dit voor de branche zal leiden.

No video selected.

Social Bookmarks

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

Annuleren Reactie toevoegen...